Warszawa, 11 lutego 2014 r.

Szanowni Państwo,

Zakon Maltański to jedna z najstarszych instytucji zachodniej i chrześcijańskiej cywilizacji. Od 1113 roku niezależny od władzy świeckiej jak i kościelnej, jest pierwowzorem działań humanitarnych i charytatywnych realizowanych na szeroką skalę. Przez okres wojen krzyżowych Zakon stworzył strukturę państwową, najwyższą sprawność militarną, które przez kilkaset lat były realnym przedmurzem chrześcijańskiej Europy dla świata muzułmańskiego. Wówczas to zyskał wielkie znacznie i prestiż, które dzisiaj pomagają prowadzić działalność charytatywną w około 120 krajach. Na ziemiach Polskich Zakon pojawił się już w 1187 r. wprowadzając aktualne do dzisiaj wezwanie: Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum – Obrona Wiary i Pomoc Ubogim. Obecnie, dzięki zaangażowaniu członków, pomocy wolontariuszy, wsparciu naszych przyjaciół i partnerów stałą opieką w Polsce otaczamy rocznie ok. 2200 osób, a blisko 15 000 osób otrzymuje pomoc doraźną.

Aktualnie, dzięki darczyńcom i pracy członków Związku oraz wolontariuszy, funkcjonuje 6 Ośrodków Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych (Kraków, Poznań, Katowice, Radom, Olsztyn, Warszawa), Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom w Krakowie, 11 Placówek Służby Medycznej, Szpital w Barczewie, Przychodnia Onkologiczna i Warsztaty Terapii Zajęciowej dla Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu oraz Dom Pomocy Społecznej w Szyldaku. Ponadto w ciągu roku realizowanych jest szereg innych projektów pomocowych.

Nie wyręczamy służby zdrowia – istniejemy gdyż jesteśmy potrzebni, kontynuujemy to co Zakon Maltański robił jako pierwszy. Obok zapewnienia lepszej opieki medycznej, lub tej której brakuje, staramy się, co bardzo ważne, budować możliwie godne otoczenie dla chorego. Do naszych działań angażujemy wolontariuszy, co stanowi, tak ważny, element formacyjny dla młodzieży. W miarę możliwości włączamy się w charytatywne akcje poza granicami Polski, w ten sposób, obok niesienia konkretnej pomocy, możemy wyrazić symbolicznie wdzięczność narodu polskiego za otrzymane wsparcie w trudnych czasach komunizmu. ZPKM wspierał uchodźców z Syrii, w tym roku zaangażował się w pomoc medyczną na Ukraińskim Majdanie.

W odróżnieniu od wielu organizacji charytatywnych, dodatkowo stoimy na straży wartości i tradycji, które wynikają z rycerskiego charakteru naszego Zakonu i sięgają bardzo daleko w przeszłość – w XXI wiek staramy się przenieść to co najszczytniejsze w zdobyczach człowieczeństwa.

W imieniu własnym oraz podopiecznych fundacji prowadzonych przez Zakon Maltański w Polsce zachęcam do włączenia się w najbliższy projekt, którym będzie Aukcja Charytatywna, obejmująca również dzieła wybitnych współczesnych artystów Polskich. Dochód z Aukcji przeznaczony zostanie na rzecz terminalnie chorych Powiatowego Szpitala Pomocy Maltańskiej w Barczewie. Spotykamy się 23 marca 2014r. w restauracji „Kawaleria”, Kraków ul. Gołębia 4.

Tych z Państwa, którzy chcieliby wesprzeć nasze działa zachęcamy do przekazania naszej organizacji 1% z Państwa podatku.
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska KRS: 0000174988

Prezydent

Aleksander Tarnowski
Prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich (ZPKM).

www.zakonmaltanski.pl