Powiatowy Szpital Pomocy Maltańskiej pw. bł. Gerarda Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie „Pomoc Maltańska” Oddział w Olsztynie jest placówką prowadzoną przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” z/s w Warszawie.

Szpital działa od sierpnia 2004r. i od początku swojego istnienia znajduje się w jednym z budynków na terenie obecnego Szpitala Uniwersyteckiego w Barczewie.

W swojej działalności kierujemy się wartościami ewangelicznymi oraz zasadą szlachetnej pomocniczości realizowaną w duchu Zakonu Kawalerów Maltańskich.

Organizacyjnie placówka jest zakładem opiekuńczo – leczniczym, w którym aktualnie znajduje się 67 łóżek dla pacjentów wymagających stacjonarnej całodobowej opieki i kontynuacji leczenia, którzy przebyli ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego oraz nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Strona Szpitala:
www.szpitalmaltanski.pl

1procent_zakonmaltanski